tải room ANDROID MARSHMALLOW 6.0 CHO SUNVELL T95M smart box

Kính chào quý khách, hôm nay sumall.vn lại chia sẻ cho bạn room Android Marshmallow 6.0 for Sunvell T95M TV BOX

Thông tin chung:
Tên tập tin: T95m-1G-8189-Dfile-160630
Dạng file Image: aml_upgrade_package.img
Archive file size: 587 MB
Platform: AMLogic S905X
Inside archive: room + aml_sdc_burn.ini + u-boot.bin.sd.bin
nâng cấp bằng Tool qua máy tính nhá mọi người.  Xem hướng dẫn tại đây

Nguồn bài viết đây nhé: http://sumall.vn/download-firmware-android-marshmallow-6-0-cho-sunvell-t95m-tv-box/ 
 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.