12V120

1.440.000 đồng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 2GB/ngày. Chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng