Gói cước chính

HPG90

HPG90

90.000

/ Tháng

B350N

B350N

350.000

/ Tháng

V160K

V160K

160.000

/ Tháng

V200K

V200K

200.000

/ Tháng

B150N

B150N

150.000

/ Tháng

T100

T100

100.000

/ Tháng

B300N

B300N

300.000

/ Tháng

B500N

B500N

500.000

/ Tháng

 B700N

B700N

700.000

/ Tháng

B1KN

B1KN

1.000.000

/ Tháng

Trang

0868.626.057
Viettel Hải Phòng