Gói cước chính

MP50X

MP50X

1. Chính sách gói cước: 50.000 đồng Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 500 phút). Chu kỳ 30 ngày.

V70C

V70C

1. Chính sách gói cước:70.000 đồng Có 300MB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút). Chu kỳ 30 ngày.

D500T

D500T

1. Chính sách gói cước: 500.000 đồng Có 60GB data tốc độ cao (5GB/30 ngày). Chu kỳ 360 ngày.

12V120

12V120

1.440.000 đồng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 2GB/ngày. Chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ.

6V120

6V120

1. Chính sách gói cước: - Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 2GB/ngày (hết 2GB ngừng truy cập). Chu kỳ 30 ngày * 6 chu kỳ.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng