Gói cước data

HPG90

UMAX50

90.000

120GB Data tốc độ cao / Tháng

MIMAX200

MIMAX200

200.000

15GB / 30 ngày

ST150K

ST150K

150.000

3GB/ngày / 30 ngày

ST120

ST120

120.000

28 GB / 28 ngày

ST120K

ST120K

120.000

2GB/ngày / 30 ngày

ST90

ST90

90.000

1GB/ngày / 30 ngày

ST70K

ST70K

70.000

500MB/ngày / 30 ngày

ECOD20

ECOD20

20.000

1536MB / chu kỳ

ECOD10

ECOD10

10.000

500MB / chu kỳ

ST30K

ST30K

30.000

7 GB / 7 ngày

Trang

0868.626.057
Viettel Hải Phòng