Gói cước data

ST30K

ST30K

30.000

7 GB / 7 ngày

ST15K

ST15K

15.000

3 GB / 3 ngày

ST10K

ST10K

10.000

2 GB / đến 24h ngày đăng ký

ST5K

ST5K

5.000

500 MB / đến 24h ngày đăng ký

0868.626.057
Viettel Hải Phòng