Truyền hình

VIETTELTV (có STB)

VIETTELTV (có STB)

64.000

+150 kênh / Tháng

360 app viettel Hai Phong

TV360 APP

10.000

+140 kênh / Tháng

VIETTELTV (có STB)

VIETTELTV (có STB)

54.000

150 / tháng

NET2PLUS

NET2PLUS

220.000

80 / tháng

VIETTELTV

VIETTELTV

22.000

140 / tháng

0868.626.057
Viettel Hải Phòng