Chuyển vùng vào mạng Quốc tế

 

Dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế (CVQT) cho phép khách hàng dùng chính số thuê bao di động của mình để liên lạc khi đang di chuyển ở các quốc gia khác.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng