Thanh toán đơn hàng

Đơn hàng

Dịch vụ cố định Áp dụng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Phí hòa mạng44.000 đ
Tổng giá phải thanh toán44.000 đ

Đăng kí

0868.626.057
Viettel Hải Phòng