Thanh toán đơn hàng

Đơn hàng

Dịch vụ cố địnhÁp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Phí hòa mạng54.000 đ
Tổng giá phải thanh toán54.000 đ

Đăng kí

0868.626.057
Viettel Hải Phòng