Thanh toán đơn hàng

Đơn hàng

Dịch vụ cố địnhChặn cuộc gọi và tin nhắn (All Blocking)
Phí hòa mạng7000 đ
Tổng giá phải thanh toán7000 đ

Đăng kí

0868.626.057
Viettel Hải Phòng