Thanh toán đơn hàng

Đơn hàng

Dịch vụ cố địnhTổng đài âm nhạc 1221
Phí hòa mạng2000 đ
Tổng giá phải thanh toán2000 đ

Đăng kí

0868.626.057
Viettel Hải Phòng