MMS quốc tế

 

Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện quốc tế giúp thuê bao di động Viettel gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện tới các thuê bao điện thoại trên thế giới.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng