SMS QUỐC TẾ

SMS quốc tế là dịch vụ giúp khách hàng gửi tin nhắn (SMS) tới thuê bao di động thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng