ST120

Giá cước: 120.000đ/28 ngày.
Ưu đãi: Có 28GB (hết 28GB ngừng truy cập). Gói cước gia hạn sau 28 ngày.
Đăng ký: Bấm Đăng ký, soạn ST120 gửi 191, bấm gọi *098*28#
Hủy gia hạn: Bấm "Hủy" hoặc soạn HUY gửi 191 (xác nhận Y gửi 191)

Hủy gói cước: HUYDATA gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).

Cú pháp: Bấm Đăng ký, soạn ST120 gửi 191, bấm gọi *098*28#

Từ khóa: Viettel Hai Phong,viettel data,ST120
0868.626.057
Viettel Hải Phòng